Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Cách trở thành một Nga Mi 'siêu buff'

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone
Kỹ Năng Công Dụng Điểm Lý Do

Nga Mi Kiếm Pháp

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Sát thương cơ bản của Nga Mi Max (ưu tiên) Sát thương chính của Nga Mi

Giang Hải Ngưng Ba

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Tung một làn sóng về hướng địch, chạm trúng sẽ chịu sát thương nhiều lần Tăng khi thừa điểm Chiêu thức chỉ nhằm mục đích hất tung và làm chậm

Thiên Vũ Bảo Luân

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Tạo vùng pháp trận quanh mình, hồi sinh lực cho đồng đội, gây sát thương cho kẻ địch. Max (ưu tiên) Chiêu hồi sinh lực tốt nhất của Nga Mi cho toàn đồng đội

Từ Hàng Phổ Độ

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Hồi sinh lực liên tục trong một thời gian cho một đồng đội Max (ưu tiên) Tương tự, đây là chiêu này hồi máu rất nhiều, nhưng chỉ cho cá nhân.

Kiếm Tâm Thông Minh

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Nội tại tăng tấn công, sinh lực tối đa và tốc độ di chuyển Max (ưu tiên) Nội tại giúp Nga Mi sinh tồn trên chiến trường

Bạch Lộ Ngưng Sương

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Ném quả bóng nước vào địch, tự động nẩy qua 4 mục tiêu gần nhất Max Sát thương chính, làm chậm cho mục tiêu

Băng Tâm Vân Thường

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Nội tại Tăng tỉ lệ kháng bạo kích và miễn thương bạo kích Max (ưu tiên) Hỗ trợ kháng bạo kích cho đồng đội, chiêu thức rất tốt

Tiến Cấp Kiếm Pháp

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Tăng uy lực của Nga Mi Kiếm Pháp Max (ưu tiên) Sát thương tay của Nga Mi

Phật Tâm Tử Hựu

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Bản thân và đồng đội xung quanh tăng kháng thuộc tính và hiệu quả kháng dị thường Max (ưu tiên) Hỗ trợ kháng tính cho đồng đội, Nga Mi buff cần điều này

Miên Lý Tàng Châm

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Sinh lực dưới 30% có xác xuất kích hoạt hiệu quả đánh lui kẻ địch xung quanh, hồi sinh lực cho bản thân Max (sau cùng) Chiêu thức rất cần thiết giúp Nga Mi lật kèo trong các trận chiến

Phật Pháp Vô Biên

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Hướng dẫn cách tăng điểm Nga Mi siêu buff

Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xác suất gây làm chậm Tăng đều khi đủ cấp Nội tại Trấn phái của Nga Mi

Let’s block ads! (Why?)

\r\nGame | Thanh Niên

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone